Upisi djece u vrtić

Upisi djece u vrtić provode se u mjesecu svibnju, a svi zainteresirani roditelji mogu o tome dobiti informacije putem vrtićke oglasne ploče, lokalnih radio postaja, dnevnog lista i putem ovih stranica.


Za upis djece roditelji trebaju dostaviti potrebnu dokumentaciju koju čine:


 • prijava 

 • preslika osobne iskaznice oba roditelja

 • preslika rodnog lista djeteta
 • preslika liječničke dokumentacije ukoliko dijete ima određenih teškoća u razvoju

 • presliku potvrde o korištenju dječjeg doplatka
 • presliku dokumentacije o stupnju invaliditeta roditelja sudionika domovinskog rata
 • potvrdu jedinice lokalne samouprave o sufinanciranju programa (ukoliko je roditelj izvan općine Veliko Trgovišće)

Prava i obveze roditelja regulirane su Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga DV Rožica, te Ugovorom kojeg roditelj s vrtićem sklapa pri upisu djece, Odlukom o načinu ostvarivanju prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Rožica, Veliko Trgovišće, Pravilnikom o načinu obračuna učešća u cijeni redovitog programa dječjeg vrtića Rožica, Veliko Trgovišće, te Ugovorom kojeg roditelj s Vrtićem sklapa pri upisu djece.

Prije dolaska u dječji vrtić i korištenja desetsatnog redovitog programa, za novoupisanu djecu se omogućuje vrijeme prilagodbe koje se dogovara s ravnateljicom i odgojiteljima matične grupe. Vrijeme prilagodbe ovisi o mogućnostima ostanka roditelja u grupi, a vrtić je obvezan pripremiti se za prilagodbu svakog novog djeteta. Roditelji se o tom razdoblju upoznaju preko prigodnog letka.

 • obrazac prijave djeteta u dječji vrtić Rožica

 • obrazac – podaci o novom djetetu

 • obrazac odjave djeteta iz Dječjeg vrtića Rožica

 • upitnik za upis djeteta u program predškole

 • letak s uputama za razdoblje prilagodbe na dječji vrtić