Članovi upravnog vijeća

1. Ispred osnivača:
  • Štefica Kukolja – predsjednica

  • Ljiljana Vranić – zamjenica predsjednice

  • Damir Jakopčević – član

2. Ispred roditelja:
  • Ivana Crnić
3. Ispred odgojitelja i stručnog suradnika:
  • Danijela Groš