Članovi upravnog vijeća

1. Ispred osnivača:
  • Željka Korunda – predsjednica

  • Ljiljana Vranić – zamjenica predsjednice

  • Marinela Pavlinić – član

2. Ispred roditelja:
  • Ivana Crnić
3. Ispred odgojitelja i stručnog suradnika:
  • Danijela Groš (ujedno i zamjenica ravnateljice)